fbpx

Projektų valdymas

Projektų valdymas

Projekto apskaita

Daugelyje įmonių darbas atliekamas projektiniais pagrindais, todėl svarbu stebėti projekto rezultatus ir palyginti faktinius rezultatus su planuotu biudžetu. Efektyvus projektų valdymas leidžia keisti, koreguoti vykdomus projektus atsižvelgiant į pasikeitimus, geriau suplanuoti naujus.   „Directo“ sistemoje sukurti šie projektų valdymo įrankiai:
  • Išsamus suvedamos informacijos stebėjimas
  • Projektų hierarchija: pagrindinis projektas ir subprojektai
  • Projektų sudarymas, atsižvelgiant į sandėlius
  • Biudžetai ir jų prognozės
  • Darbų, susijusių su projekto vykdymu, užsakymai bei darbų stebėjimas
  • Suskirstymas etapais, terminų nustatymas
  • Periodiškumas
  • Ataskaitos apie išlaidas, darbo rūšis ar darbui atlikti reikalingą ar realiai skirtą laiką
  • Informaciją apie projektą – projekto vadovai gali stebėti prižiūrimą projektą įvairiose ataskaitose
  • Projekto vadovai gali patvirtinti ir pasirašyti savo projektų išlaidas jų apskaitymo metu
  • Ganto grafikas

  Projekto biudžetai

  Norint gauti projekto informaciją ir palyginti ją su planais, Directo sistemoje yra naudojami pardavimų biudžetai.  
   • Pardavimų biudžetai gali būti finansiniai projektų biudžetai, kurie leis stebėti projektų finansinę padėtį
   • Pardavimo biudžetas taip pat gali būti naudojamas stebint darbus ir konkrečiam projektui naudojamas medžiagas
   • Galima naudoti projekto statistikos ataskaitą, kurioje informacija lyginama su biudžetu
   • Projekto biudžetų ir jų faktinių finansinių rezultatus galima lyginti pagal laikotarpius

   Projektų ataskaitos

   Projekto ataskaitose pateikiama ši informacija:
    • Projektų sąrašas ir projektų apžvalga
    • Projekto santrauka apie vieno projekto pelningumą ir pinigų srautų apžvalga
    • Projekto statistika: išsami ataskaita apie projektą, galimybė įvertinti projekto sąnaudas ir pelningumą bei palyginti su biudžetu
    • Galimybė projektą stebėti pagal vykdymo laikotarpius
    • Konkretaus projekto pelno (nuostolio) ataskaitos formavimas, skaidant projektą pagal laikotarpius bei lyginant su biudžetu
    • Pardavimų biudžetai: galimybė palyginti projekto faktinę ir planinę informaciją

    Projektų valdymas

    Projektai gali būti stebimi pagal terminus, etapus ir pilnai. Projekto laiko valdymo modulis apima:
     • Galimybę nurodyti planuojamus projekto etapų ar darbų atlikimo laikotarpius, jų sekas ir prielaidas
     • Suplanuoti projektą ir stebėti darbą
     • Grafiškai atvaizduoti projekto laiko planą