fbpx

DU
Personalas

DU / Personalas

Darbo grafikas / Tabelis

Dažnai didesnėse organizacijoje reikalinga išsami darbuotojų ir padalinių struktūros apžvalga. Įmonės turi stebėti darbo grafiką ir darbuotojų užimtumą. Šiai analizei skirta Directo tabelio informacijos ataskaita Ataskaitoje pateikiama apžvalga:
  • Darbo vietų ir biudžetų skaičius viename padalinyje
  • Įvairių struktūrinių padalinių pozicijos
  • Užpildytos ir laisvos darbo vietos
  • Personalo biudžeto palyginimas su užpildytais ir neįvykdytais etatais

  Darbo laiko apskaita

  Darbo laiko apskaitos dokumentai visų pirma skirti darbuotojams, dirbantiems pagal darbo grafiką arba kai už jų darbą atlyginama pagal valandinį užmokestį. Laiko apskaita taip pat reikalinga, kai darbuotojų darbe reikalinga planuoti vidinius išteklius ir apskaičiuoti projekto rezultatą. Svarbiausios laiko apskaitos naudos yra:
   • Visų darbuotojų darbo valandų lentelė kas valandą ir kas mėnesį
   • Darbuotojo ar padalinio vadovo dirbtos valandos
   • Darbo valandų lentelės importavimas iš „Excel“
   • Viršvalandžių skaičiavimas
   • Sukauptų atostogų dienų skaičiavimas
   • Ataskaitų (SAM, GPM, žiniaraštis, priskaitymo lapeliai) generavimas pagal numatytą šabloną
   • Masinių ir atskirų priskaitymo lapelių darbuotojams išsiuntimas pagal numatytą šabloną

   Atostogos

   „Directo“ leidžia lanksčiai apskaičiuoti ne tik darbuotojams priklausančias atostogas, bet ir kitokius neatvykimus į darbą. Svarbiausios galimybės yra šios:
    • Atostogų skaičiavimas pagal skirtingas atostogų rūšis: pagrindinės, papildomos, žiemos, mokymosi atostogos, nemokamos atostogos
    • Įvairių kitų neatvykimų skaičiavimas: liga, traumos
    • Gebėjimas pridėti naujų tipų neatvykimus
    • Pranešimas apie likusias atostogas ir jų naudojimą skirtingoms reikmėms
    • Atostogos dienomis ir pagal darbuotojus
    • Atostoginių skaičiavimas

    Personalas

    Darbuotojai yra svarbiausias bet kurios įmonės resursas, todėl svarbu geriausiai įmanomai organizuoti personalo apskaitą ir laikytis įstatymų. „Directo“ leidžia vienoje vietoje valdyti visą su personalu susijusią informaciją. Kiekvienam darbuotojui galima sukurti ir pildyti išsamią darbuotojo kortelę. Darbuotojo kortelėje galima užpildyti:
     • Darbuotojo asmeninę ir kontaktinę informaciją
     • Su darbo santykiais susijusią informaciją: darbo sutaties tipą, numerį, padalinį
     • Informaciją apie išsilavinimą bei lankytus kursus
     • Kaupti informaciją apie darbuotojo dokumentus – pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą
     • Darbuotojui išduotus dokumentus, pavyzdžiui, darbo pažymėjimą, sertifikatus
     • Darbo įrangą ir darbo vietoje naudojamą įmonės turtą, inventorių
     • Informaciją apie šeimos narius
     • Galimybė kaupti darbuotojo dokumentų (darbo sutarčių ir kt.) kopijas kaip prisegtukus
     • Įkelti darbuotojo nuotrauką
     • Įsakymai ir kiti spausdinimo formų šablonai derinami pagal atskirą susitarimą

     DU ataskaitos

     Darbo užmokesčio ir Personalo ataskaitose pateikiama detali darbuotojų duomenų, darbo užmokesčio ir jo skaičiavimo apžvalga. Svarbiausios personalo ir darbo užmokesčio apskaitų parinktys yra šios:
      • Personalo ataskaita leidžia darbuotojų duomenis analizuoti skirtingais pjūviais
      • Išsami darbo užmokesčio analizė
      • Darbuotojų atlyginimai
      • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas