fbpx

Finansai

Finansai

Kaštų centrai

Norėdami matyti detalesnę informaciją, Directo sistemoje galite naudoti objektus. Objektai gali būti skyriai, sritys, darbuotojai, automobiliai ir kt. Objektai taip pat dar gali būti vadinami kaštų centrais. Klientui pageidaujant, galima sukurti kompleksinę objektų sistemą, reikalingą detalioms ataskaitoms rengti. Objektų funkcionalumo naudos yra:
  • Objektų lygius galima naudoti skirtingiems objektų tipams atskirti, o lygių skaičius yra neribotas
  • Galimybė sukurti daugialypius hierarchinius objektus sudėtingesniems ataskaitoms rengti ir siekiant greičiau išdėstyti objektus
  • Objektai ar jų rinkiniai gali būti automatiškai išdėstyti pagal vartotoją ar nustatymus
  • Patogus išdėstymas ir parinkimas iš objektų matricos
  • Tam tikras lygis gali būti nustatytas kaip privalomas – be jo dokumentas negali būti patvirtintas, be to, tai užtikrina, kad būtini objektai būtų tikrai pridėti
  • Platus išsamių ataskaitų teikimas
  • Faktinių objektų rezultatų palyginimas su biudžetų laikotarpiais
  • Objektų naudojimas vizuojant dokumentus

  Apskaita

  Directo siūloma apskaitos sistema yra integruota su kitomis Directo galimybėmis. Jei įmonė savo veikloje naudoja Directo, buhalteriui nereikia dubliuoti kitų darbuotojų sukurtų dokumentų, kas reiškia, kad jam lieka daugiau laiko atlikti kitus svarbius darbus. Directo skiria ypatingą dėmesį vartotojo patogumui bei programos funkcijoms, kurios palengvina ir pagreitina buhalterio darbą. Directo apskaita apima pagrindinį paketą, papildantį finansinius dokumentus ir ataskaitas:
   • Ilgalaikis turtas ir mažaverčio turto įrašai
   • Finansinės ataskaitos: didžioji knyga, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita
   • Kasa
   • Sudengimai
   • Banko išrašas
   Pagrindinės apskaitininkų galimybės:
    • Galima pasirinkti naudoti savo arba Directo standartinį sąskaitų planą
    • Automatiniai Europos centrinio banko valiutos keitimo kursai
    • Neribota, savarankiškai aprašyta finansinė atskaitomybė įvairiomis kalbomis
    • Galimybė skirstyti ataskaitas, siekiant palyginti kelis laikotarpius ir įvertinti tendencijas
    • Išsami informacija apie objektus ir projektus keliose skirtingose ataskaitose
    • Finansiniai receptai, skirti sumoms paskirstyti sąskaitose ar objektuose pagal nustatytas taisykles
    • Galimybė pasirinkti valdymo ataskaitas, skirtas tikrinti duomenis ir rasti klaidas
    • Galimybė atidaryti patvirtintus dokumentus

    Ilgalaikis turtas

    Directo sistemoje suteikiama galimybė lengvai stebėti įmonės inventorių turto ataskaitose. Taip pat šios sistemos pagalba lengvai skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto modulis yra įtrauktas į „Directo“ bazinį paketą. „Directo“ turi šias ilglalaikio turto funkcijas:
     • Vykdyti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą ir stebėti nusidėvėjimą
     • Apskaityti inventorių
     • Galima vesti ilgalaikio turto patobulinimo / pagerinimo kaštus, perkainojimus ir nurašymus
     • Apskaičiuoti skirtingas ilgalaikio turto klases ir nusidėvėjimo modelius
     • Vykdyti atsakingiems asmenims patikėto ilgalaikio turto stebėseną
     • Kaupti informaciją apie turto draudimą
     • Lengvai nurašyti ir parduoti ilgalaikį turtą (galimas ir kelių turto vienetų vienu metu nurašymas)
     • Kaupti išsamią informaciją apie turtą pagal klases, sąskaitas ir objektus

     Banko išrašo importas, eksportavimas

     Daugeliui buhalterių banko operacijų atlikimas yra daugiausiai laiko atimantis darbas, tačiau kartu – įprasta darbo rutina. Banko ataskaitų importavimas į Directo sistemą leidžia patogiai ir greitai įkelti banko bylą, taip sutrumpinant šį procesą bei taupant buhalterio laiką, kurį jis galės skirti kitiems darbams atlikti. SEPA banko byla leidžia importuoti pinigų įplaukas, vykdomus apmokėjimus ir sudaryti kitų įrašų sumas. Kuriant įplaukas ir mokėjimus, Directo programa koreguoja sumas pagal sąskaitos numerį, pirkėjo / tiekėjo informaciją, pardavimo ir pirkimo sąskaitų likučius

     Darbo užmokestis

     „Directo“ darbo užmokesčio modulis naudingas savo sąsajomis su kitais „Directo“ moduliais. Duomenys apie darbo užmokestį perduodami iš visų „Directo“ dalių, todėl visi darbo užmokesčio įrašai būna labai išsamūs, ypač kai dirbama su daug objektų ir projektų. Tai leidžia išsamiai stebėti padalinių ar atskirų projektų rezultatus.   Svarbiausios „Directo“ darbo užmokesčio galimybės yra šios:  
      • Pagrindinis, valandinis, slenkančio grafiko darbo užmokesčio skaičiavimas
      • Darbo užmokesčio skaičiavimo formulės gali paimti informaciją iš kitų Directo modulių (pavyzdžiui, pagal darbuotojo išrašytų sąskaitų sumą)
      • Galimybė skaičiuoti DU daugeliui darbuotojų, užimančių tas pačias pozicijas
      • Darbo užmokesčio skaičiavimas paremtas dirbtomis darbo valandomis
      • Viršvalandžių skaičiavimas
      • Darbdavio patiriamos sąnaudos gali būti skaidomos pagal projektus ir objektus
      • Ligos kompensacijos ir atostogų išmokos skaičiavimas pagal vidutinį darbo užmokestį
      • Priskaitymo lapelių darbuotojams siuntimas el.paštu
      • SEPA failo formavimas grupiniam DU apmokėjimui į banką
      • Galimybė formuoti Sodrai teikiamas ataskaitas – 1SD, 2SD, GPM312, GPM313 ir kt.
      • Platus darbo užmokesčio ataskaitų įvairiais pjūviais pasirinkimas

      Apskaita be popieriaus

      Directo naudotojams apskaita be popieriaus yra kasdienybė. Tai pagreitina darbo procesus, informacijos srautą, be to, tai – ekologiška! Apskaitos be popieriaus naudos:
       • Tiekėjų pirkimo sąskaitos gali būti siunčiamos tiesiai į Directo duomenų bazę keleto mygtukų paspaudimu
       • .PDF ar .JPG formato bylos gali būti atvaizduojamos tiesiai dokumento lange kaip orginalūs dokumentai
       • Sukurtos integracijos su išoriniais dokumentų skaitmenizavimo partneriais. Šios integracijos padeda sumažinti į sistemą vedamos informacijos kiekius
       • Dokumentai su prisegtukais vizavimo galimybės. Tai pagreitina dokumentų pasirašymo procesą
       • Directo sukūrė integracijas su VMI duomenų bazėmis pateikiant iSAF/iVAZ Sukurta sąsaja su E-sąskaitos informacine sistema
       • Visi dokumentai turi originalius PDF failus, kurie gali būti nesunkiai randami per sistemą

       Vizavimas

       Galimybė vizuoti dokumentus sistemoje pagreitina darbą ir sumažina reikalingų pasirašyti spausdintų dokumentų kiekį.   Directo sistemoje gali būti vizuojami tokie dokumentai:
        • pirkimo sąskaitos
        • išlaidos
        • pirkimo užsakymai
        • darbo užmokesčio apmokėjimai
        • kasos pajamų/išlaidų orderiai
        • pinigų judėjimas
        • sąskaitos
        • prekių priėmimai
          Dokumentai gali būti vizuojami pagal skirtingą logiką:
         • Pagal hierarchiją (skirtingi lygiai)
         • Nuo tam tikros sumos
         • Nuo tam tikro objekto ar projekto
         • Pagal taškus (vartotojai gali turėti skirtingus kiekius vizavimo taškų)
           Kitos vizavimo galimybės:
          • Vizuotojai gali el. paštu gauti žinutę apie dokumentus, kuriems reikalinga viza
          • Sudaryta galimybė atšaukti dokumentus ir apie tai žinute informuoti dokumento kūrėją ir administratorių
          • Dokumentus galima vizuoti masiniu būdu per ataskaitą
          • Galima sukurti vizavimo šablonus
          • Galimybė priskirti kitą (pavaduojantį) vizuojantį asmenį nurodytam periodui
          • Administratoriaus teisės leidžia pridėti ar pašalinti vizuojančius asmenis
          • Dokumentas po pasirašymo gali būti patvirtintas ir išsiųstas

          Konsolidacija

          „Directo“ konsolidacijos modulis leidžia įmonių grupei naudojančiai daugiau nė vieną „Directo“ duomenų bazę greitai pateikti konsoliduotas ataskaitas ir išvengti trūkumų, kurie gali atsirasti programoje bandant sutraukti informaciją per „Excel“. Svarbiausios Directo konsolidavimo naudos yra šios:
           • Konsoliduoto balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymas realiu laiku, t.y., dukterinių įmonių pokyčiai nedelsiant atsispindės grupės ataskaitose
           • Dukterinių įmonių su skirtingomis valiutomis apskaitos konsolidavimas
           • Grupės ataskaitos taip pat gali būti rengiamos, jei dukterinės įmonės naudojasi kita patronuojančios įmonės sąskaitų schema (pvz., užsienyje esantys filialai)
           • Galima konsoliduoti ir tą dukterinę įmonę, kuri nenaudoja „Directo“. Išoriniai duomenys gali būti įvesti rankiniu būdu arba importuojami iš „Excel“ programos
           • Galimas konsoliduotų ataskaitų rengimas sudėtingesnėmis struktūromis ir daugiapakopėmis grupėmis.
           • Galima stebėti, kaip konsoliduotas visas grupės ar dukterinių įmonių biudžetas
           • Galima generuoti bendrą grupės pardavimų ir pirkimų ataskaitą
           • Grupės ilgalaikis turtas, apskaitytas grupės vidaus turto pardavimui
           • Grupės pinigų srautų ataskaitos parinkimai

           Biudžetavimas

           Directo sistemoje galima patogiai formuoti biudžetus ir juos įvairiais pjūviais analizuoti bei stebėti. Tai leidžia lyginti planuojamus rodiklius su faktiniais pasiekimais įmonės, padalinio, objekto, projekto ar lygmenyje ar kt. Svarbiausios Directo biudžetų naudos:
            • Galima lyginti pelno / nuostolių ir balanso ataskaitas skirtingais laikotarpiais pagal biudžeto planą
            • Biudžetus galima eksportuoti į „Excel”
            • Galima stebėti keletą to paties laikotarpio biudžetų
            • Galima lyginti faktinę informaciją su keliais planuojamais biudžetais
            • Galima lyginti praėjusių ir einamųjų metų biudžetus

            Išlaidos

            Directo sistemoje gali žymėtis skirtingus išlaidų tipus. Vienas iš naudingų panaudojimo būdų – kelionės lapų vedimas. Šiame dokumente taip pat gali būti vedamos kitos išlaidos, susijusios su komandiruotėmis, projektais ar kt. Išlaidų dokumentai gali būti vizuojami, importuojami į banką.

            Finansinės ataskaitos

            „Directo“ sistemoje galima pasirinkti daug skirtingų finansinių ataskaitų. Šie pasirinkimai tenkina įvairių informacijos vartotojų poreikius. Kruopščiai apgalvota finansų sistema leidžia formuoti ataskaitas skirtingais pjūviais, prisitaikant prie skirtingų vartotojų poreikių. Pagrindinės finansinės atskaitomybės naudos yra šios:
             • Neribotas, savarankiškai aprašomas finansinių ataskaitų formavimas įvairiomis kalbomis (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, finansinė ataskaita)
             • Ataskaitos skaidymas, suteikiant galimybę lyginti skirtingų laikotarpių informaciją ir vertinti galimas tendencijas
             • Palyginimas su biudžetais
             • Išsami informacija apie objektus ir projektus – laiko ir biudžeto atžvilgiu
             • Galimybė suteikti darbuotojams teisę matyti ataskaitas, susijusias su jų padaliniu, projektu ir pan.
             • Galimybė pačiam suteikti pavadinimus skirtingiems straipsniams ruošiant pelno (nuostolių) ar balanso ataskaitas
             • Visas ataskaitas galima atsidaryti „Excel“ programoje